Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Maria Laingen

Maria Laingen er utdannet siviløkonom med mastergrad i økonomi og administrasjon, fagretning samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Molde. Hun har også studert Bærekraftig byutvikling ved samme høgskole. Maria tiltrådte som transportforsker i Møreforsking sommeren 2019.
 
Tidligere har hun jobbet som rådgiver i infrastrukturseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune i perioden 2011-2015. Her arbeidet hun med utredning av politiske saker, herunder utarbeidelse av investeringsprogrammer og store vegprosjekter med og uten bompenger.
 
Som rådgiver i strategiseksjonen i Statens vegvesen Region midt (2015-2019) har hun arbeidet med bompengeprosjekter fra tidligfaseutredninger, til faglig grunnlag for prosjekter og pakker til kvalitetssikringsprosesser og har også skrevet utkast til Stortingsproposisjoner.
 
Gjennom disse stillingene har hun tilegnet seg inngående kunnskap om bompengeanalyser, herunder økonomi og politisk saksgang, lover/forskrifter, håndbøker og retningslinjer, trafikkanalyser med mer.
 
I Møreforsking arbeider hun hovedsakelig med prosjekter innenfor transport- og samfunnsøkonomi.  Hun har kvalitetssikret vegprosjekter (KS2 og private vegselskaper), analysert sentrumsområder, samt forsket på samspill i bygg- og anleggsbransjen. I alle de tre ovenfor nevnte stillingene har hun ledet eller deltatt i kollektivutredninger.
 
For Maria sin del banker hjertet litt ekstra for prosjekter med grensesnitt mot byområder og bærekraftperspektiver.
 
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no