Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Stefan Ekehaug

Stefan Ekehaug har mastergrad i marin biologi fra NTNU i Trondheim og skrev hovedoppgave om sonarkartlegging av korallrev og tareskog med autonome undervannsroboter. Fra 2013 til 2019 jobbet han i et teknologifirma i Trondheim, hvor han har utviklet metoder for miljøundersøkelser av havbunnen rettet mot olje- og akvakulturnæringen. Her ledet og jobbet han med prosjekter med verktøy som GIS (kartdata) og prosessering og analyse av hyperspektrale bilder og var sentral i utviklingen av verdens første ROV-baserte hyperspektrale subsea-kamera fra prototypstadiet. I tillegg har han vært med på en satsing på automatisk overvåking av lakselus, og vært instrumental i modellbygging og feltarbeid forbundet med dette.
 
Stefan har vært ansatt i Møreforsking siden januar 2020 og forsker på fagfelter innen hav og kyst. Han har en særlig interesse for økosystem, store data og teknologi.