Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Per Solibakke

Per Solibakke er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi og har en bachelorgrad i Informatikk begge fra NTNU, med spesialisering innen materialkjemi, energiteknologi, miljøanalyse og dynamiske databaser.

Som forsker jobber Per med miljøanalyseverktøyet livssyklusanalyse (LCA), data – systematisering, opprettelse av databaser og vedliggende kunnskapsgrafer, både direkte i samarbeid med industri, og som deltager i større forskningsprosjekter.