1105 Sporbarhet, RFID og frossen fisk

1105 Sporbarhet, RFID og frossen fisk

Forfatter(e):

Harald Martin Hjelle, Ola Bø

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd: Smartrans-programmet

Rapportnr:

1105
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-158-6

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

51
download

I denne rapporten presenteres status på RFID-teknologiens anvendelse på områder som er relevante for verdikjeden for frossen fisk. Denne verdikjeden har stått i fokus for FIESTA-prosjektet, og analysen som presenteres er basert dels på studier av hvordan prosessene i denne verdikjeden fungerer og dels på kunnskap om RFID-systemer fra litteratur og case-studier.

Implementeringen av RFID-løsninger i handelsnæringen har gått mye saktere enn forutsatt, og selv om store amerikanske aktører har lagt mange ressurser i å få spredd teknologien, venter en ennå på det store gjennombruddet.

I FIESTA-verdikjeden vurderes potensialet til innføringen av teknologien som størst nedstrøms i verdikjeden, men det gjenstår ennå utprøving av teknologien i de relevante fysiske miljøene før en kan si noe om funksjonalitet og kostnader knyttet til implementeringen. Mye stål i skipene, vannholdighet i produktene og tøffe klimatiske forhold gir ekstra store teknologiske utfordringer i denne verdikjeden.