Sirkulærøkonomi i praksis

Sirkulærøkonomi i praksis

Forfatter(e):

Mikhail Shlopak, Jon Halfdanarson, May Britt Solheim, Rita Nerland, Mette Jane Holand, Celine Berggren-Clausen

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

Molde kommune, Dahl Kontor

Rapportnr:

2108
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-349-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

31
Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Sirkulærøkonomi i praksis» (SIP). Dette prosjektet har vært et forprosjekt hvor Molde Kommune, sammen med Dahl Kontor og Møreforsking har sett på muligheter for en mer sirkulær og bærekraftig innkjøpsmetodikk for Molde Kommune ved hjelp av økt om- og gjenbruk av møbler og inventar.
 
Dette har vi undersøkt ved å se å nærmere på følgende spørsmål: 1) Hvordan skaffe oversikt over hvilke ressurser som finnes og deres tilstand?; 2) Hvordan koble konkrete behov med allerede tilgjengelige ressurser?; 3) Hvordan estimere potensielle miljøbesparelser ved hjelp av gjenbruk og ombruk av ressurser?