1401 Lean Shipbuilding II. Sluttrapport

1401 Lean Shipbuilding II. Sluttrapport

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Bjørn Guvåg

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Rapportnr:

1401

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29
download

Rapporten sammenfatter faglig innhold og resultat fra fase II i Ulstein Verft sitt Lean Shipbuildingprogram (LS II). Lean Shipbuilding fase I var et kompetanseutviklingsprosjekt med fokus på utnyttelse av produksjonsfilosofien Lean Manufacturing i skipsbygging, med innføring av produksjonsstyringsverktøyet Last Planner som er tilpasset prosjektorientert virksomhet. LS II var et innovasjonsprosjekt med fokus på implementering av Lean-prinsipp i prosjektlogistikk og intern materialflyt. Arbeidet har vært ledet av en bredt sammensatt Endringsgruppe der også den eksterne forskergruppen har deltatt. Samarbeid og læring ved nye arbeidsmetoder i organisasjonen har vært sentralt i prosjektet.

LS II startet med en 0-punktsanalyse i forhold til ytelsesmål for kritiske prosesser for intern materialflyt, med fokus på lagerets funksjon. Det ble brukt en metodikk som kalles Capability Maturity Matrix (CMM) og samme analyse ble gjentatt før prosjektslutt for å avdekke grad av resultatoppnåelse. For prosessene som ble bearbeidet i prosjektet ble det oppnådd vesentlige forbedringer i retning av bedre definerte og styrte prosesser.

Programmet har for øvrig bestått av en serie interne forbedringstiltak og flere masteroppgaver i logistikk ved Høgskolen i Molde. Disse har tematisk vært nært knyttet til aktivitetene i LS II, med arbeidstitler som Arbeidstidsutnyttelse, Kilder til sløsing i verdikjeden og Case-studie av rørproduksjonslinjen.

Resultater fra dette prosjektet har dannet grunnlag for videreføring gjennom prosjektet SMARTprod - Industriell skipsproduksjon og multikulturelle arbeidskraftutfordringer som starter i 2014 med finansieringsbidrag fra Forskningsrådets MAROFF-program.