M1202 NyFrakt II - Vareeierdeltakelse og kontraktsmegling

M1202 NyFrakt II - Vareeierdeltakelse og kontraktsmegling

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fraktefartøyenes Rederiforening og et konsortium med deltakere tilknyttet nærskipsfarten, samt Innovasjon Norge

Rapportnr:

M1202

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

12
download

Denne rapporten dokumenterer resultatene fra et delprosjekt i NyFrakt II som har sett på samarbeid mellom vareeiere og nærskipsfartsrederier om flåtefornying. Prosjektgruppen ble sammensatt av representanter fra vareeiere, rederi, skipsmegler, bransjeorganisasjonen Fraktefartøyenes Rederiforening og logistikkekspertise fra Møreforsking Molde.

Prosjektgruppen har diskutert kontraktstyper, eksempler på utviklingssamarbeid, meglerleddets rolle og nye muligheter for utviklingssamarbeid. Fiskefôrprodusenten Skretting har i mer enn 30 år hatt et utviklingssamarbeid med Eidsvaag Rederi, som i dag opererer 11 fôrbåter som distribuerer fiskefôr fra Skretting sine produksjonsanlegg. Dette har ført til en skreddersydd og miljøvennlig flåte tilpasset Skretting sin totale logistikk. Innlogistikken til Skretting blir imidlertid operert i fri konkurranse mellom tilbydere. Felleskjøpet Agri er det andre vareeiereksempelet. Her utføres både inn- og uttransport mer i et åpent marked - viktigste argument er behovet for å dele tonnasje med andre vareeiere som gi økt flåteutnyttelse og lavere pris. Det blir fra prosjektgruppen pekt på behovet for et godt meglerledd som kan koordinere mange fraktbehov i kombinerte løsninger med god flåteutnyttelse, og som også ivaretar koordineringsbehovet i forhold til landtransport og havnefunksjoner.

Til slutt i rapporten er det pekt på noen markedssegment der det burde ligge til rette for bedre samarbeid mellom vareeiere og rederi om utvikling av gode sjøbaserte transportløsninger.