Evaluering av planleggingen av Nye Romsdal videregående

Evaluering av planleggingen av Nye Romsdal videregående

Forfatter(e):

Sølve Mikal Krekvik Nerland, Tonje Hungnes, Kristina Kjersem, Mikhail Shlopak

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Bygg- og eigedomsavdelinga

Rapportnr:

1808
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-302-3 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

74

Nye Romsdal videregående skole i Molde ble tatt i bruk i januar 2018 innenfor planlagt tid og pris, og var en av tre nominerte til prisen «Årets trebyggeri 2017». Det er det største byggeprosjektet i Møre og Romsdal fylkeskommune de siste 20 årene.

Denne rapporten evaluerer planleggingen i perioden fra 2011 da Utviklingsplanen ble utarbeidet og fram til sommeren 2015 da totalentreprisen for oppføringen ble lyst ut. Formålet med rapporten er å finne lærdommer for fylkeskommunen om suksessfaktorer og utfordringer i planleggingen. Basert på intervju med 15 deltakere, peker rapporten på 20 suksessfaktorer, blant annet god programmering, solid kompetanse og erfaring i fylkeskommunen, og at man klarte å rekruttere blant landets beste rådgivere.

Møreforsking Molde skal i en senere rapport også evaluere måloppnåelse av to av målene for bygget basert på en spørreundersøkelse til ansatte og elever ved skolen om lag ett år etter overtagelsen.