1608 SMARTprod. Delrapport: Industriell skipsproduksjon

1608 SMARTprod. Delrapport: Industriell skipsproduksjon

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Bjørn Guvåg

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Ulstein Verft AS

Rapportnr:

1608
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-266-8 (trykt), 978-82-7830-267-5 (elektronisk) / 0806-07892

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

16

Formålet med SMARTprod har vært å utvikle konsept og metode for overgang fra håndverks­messig utrustning av ferdig kjøpte skrog til mer industriell prefabrikasjon og utrustning av skip, i tett integrasjon med leverandører og med utnyttelse av potensialene i en multikulturell arbeidsstokk. Denne delrapporten fra Arbeidspakke 1 i SMARTprod-prosjektet – Industriell skipsproduksjon - beskriver Ulstein Verft sin satsing på overgang fra håndverksmessig skips­utrustning med stor grad av skreddersøm og tilpasningsarbeid om bord i skipet til økt grad av prefabrikasjon og tidligutrustning før sluttmontasje og systemintegrasjon om bord. Norsk skips­bygging har de siste 15 årene hatt fokus på skrogutrustning av kundespesifikke skip med stor fleksibilitet i forhold til endringer i byggeperioden. Dette har medført til dels urasjonell gjennom­føring av prosjekt med stor kompleksitet bestående av mange integrerte delprosesser.

Første del av rapporten beskriver teorigrunnlaget og gevinstene ved å betrakte hver delprosess som industrielle, standardiserte prosesser med økt vekt på prefabrikasjon og samarbeid med leverandørene både i forberedelse- og utrustningsfasen.

Neste avsnitt beskriver et overordnet konsept for industriell skipsproduksjon som dokumenteres innenfor Ulstein sitt styringssystem Quality in Ulstein – Shipbuilding. Styringssystemet er delt inn i dokumenterte delprosesser med tilhørende planleggingsfunksjoner.

Siste del av rapporten beskriver et opplegg for byggetidskomprimering ved hjelp av systematisk prosessforbedring basert på Value Stream Mapping-metodikk.