1611 Sjøportalen. Delrapport 2: Mulighetsstudie - tekniske løsninger

1611 Sjøportalen. Delrapport 2: Mulighetsstudie - tekniske løsninger

Forfatter(e):

Hans Fredrik Nordhaug

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

iKuben

Rapportnr:

1611
|

Isbn/Issn:

0806-0789 / 978-82-7830-272-9 (trykt), 978-82-7830-273-6 (el.)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

12

Målet med Sjøportalen-prosjektet er å utvikle og prøve ut en nettportal for samordning og økt bruk av sjøtransport for bedrifter i Romsdalsregionen. Denne delrapporten beskriver resultater fra arbeidspakke 3, som omhandler teknisk løsning for portalen. Det er gjennomført en analyse av funksjonalitet, muligheter og begrensinger for en slik portal.