1009 FIESTA-skolen; Etterutdanning tett på egen verdikjede

1009 FIESTA-skolen; Etterutdanning tett på egen verdikjede

Forfatter(e):

Harald Martin Hjelle

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd, SMARTRANS-programmet

Rapportnr:

1009
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-151-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

123
download

FIESTA-skolen er utviklet for at bedrifter som har logistikk som en sentral del av sin virksomhet skal kunne utvikle kompetansen til sine ansatte på en måte som oppfattes som relevant og nyttig både i relasjon til bedriftens egne strategiske målsettinger og den enkeltes arbeidsoppgaver. Pensum og undervisningsopplegg er derfor tett knyttet til en beskrivelse og analyse av egen verdikjede. I FIESTA-prosjektet er dette en verdikjede knyttet til eksport av frossen fisk, men opplegget kan med visse tilpasninger også anvendes på andre verdikjeder hvor tredjeparts logistikkaktører er sentrale, og spesielt der hvor håndtering av matvarer er sentralt. Denne rapporten presenterer innholdet i FIESTA-skolen, fakta om gjennomføringen, tilbakemeldinger fra deltakerne på opplegget, erfaringer gjort av kurslederne samt vurderinger knyttet til en videreutvikling av dette kursopplegget rettet inn mot andre relevante bedrifter.