Biogass

Biogass

Utnytting av fiskeslam - Hovedmålet med prosjektet er å utvikle kostnadseffektive metoder for å samle opp og utnytte slam frå settefiskanlegg til produksjon av biogass og plantegjødsel. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Smøla Klekkeri og Settefisk, NOFIMA, BioForsk og Møreforsking Molde. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

00000
|

Prosjektansvarlig:

Oddmund Oterhals
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Biogass

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Smøla Klekkeri og Settefisk, Nekton, Nofima, BioForsk, Møreforsking Marin, Møreforsking Molde

Prosjektdeltakere:

Gabriele Hofinger Jünge, Oddmund Oterhals