circular_project.png

CIRCULÆR - Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre bærekraftige produkter

Prosjektets mål er å etablere kompetanse som støtter Lean Circular Business Models, som bistår implementering av bærekraftig produkt- og prosessinnovasjon for å møte endringsbehovene for fremtiden.

CIRCULÆR lover å gjøre norsk industri i stand til å takle økonomiske og miljømessige utfordringer ved å kombinere Lean tankegang med prinsipper fra sirkulærøkonomi (CE). European Green Deal – Europas grønne giv, definerer EUs miljøstrategi og CE-plan for å halvere avfall innen 2030. Etter denne oppfatningen fokuserer Norges miljøpolitikk på at næringene må redusere klimagassutslipp, minimere skadelige utslipp til vann og øke energieffektiviteten. Som sådan må norsk industri starte overgangen til null- / lavutslippsløsninger, samtidig som den går videre utover den dominerende lineære økonomien, for å forbli konkurransedyktig. For norske bedrifter krever denne overgangen nye ferdigheter og egenskaper i hele organisasjonen. En viktig “Lean”-forståelse er å erstatte instruksjoner med utfordringer og problemløsing - å engasjere og utdanne mennesker i stedet for å kontrollere dem. Således er den underliggende ideen og motivasjonen for dette prosjektet å oppmuntre og hjelpe organisasjoner til å oppdage og lære nye måter å realisere muligheter for sirkularitet gjennom hele produktporteføljen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2932
|

Prosjektansvarlig:

Nina Pereira Kvadsheim
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

CIRCULÆR - Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre bærekraftige produkter

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Lærdal Medical, Haugstad Møbel

Prosjektdeltakere:

Nina Pereira Kvadsheim, Mikhail Shlopak, Jon Halfdanarson, Bella B. Nujen