Tilordning av oppgaver i Kristiansund kommune

career-path-choices-organization.jpg

Tilordning av oppgaver i Kristiansund kommune

Kristiansund kommune er i gang med et omfattende arbeid med å digitalisere virksomheten i kommunen, og et oppgavesystem blir en sentral del. Dette systemet skal blant annet legge til rette for sporbarhet, kvalitetskontroll, samhandling, en (og bare en) versjon av samme oppgave, og at den som har meldt inn oppgaven får tilbakemelding. Systemet skal samtidig fungere som et booking- og reservasjonssystem for personer, lokaler, teknisk utstyr og andre ressurser, for møter og andre store og små arrangementer i kommunal regi. I dette prosjektet skal Møreforsking bistå kommunen i arbeidet med å beskrive og finne løsninger for hvordan systemet skal fordele oppgaver til kommunale ressurser, målet er at dette i framtiden skal gjøres automatisk.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2911
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Tilordning av oppgaver i Kristiansund kommune

Oppdragsgiver:

MobPro (Forskningsrådet og Møre og Romsdal Fylkeskommune)

Samarbeidspartnere:

Kristiansund kommune