Møbelforhandler 2.0 – bærekraftig forretningsmodellinnovasjon for Dah...

Møbelforhandler 2.0 – bærekraftig forretningsmodellinnovasjon for Dahl Kontor AS

Dette prosjektet ønsker å bidra til det grønne skiftet ved å øke utnyttelsesgraden av ressurser knyttet til møbelproduksjon.

Møre og Romsdal er tyngdepunkt for norsk møbelnæring. Regionen er hjem til flere av de store tonegivende bedrifter og utgjør 40 prosent av norsk sysselsetting i møbelindustrien. Møbelnæringen gir et viktig supplement til det ellers råvarebaserte næringslivet. For å opprettholde denne posisjonen er næringen avhengig av at evnen til nyskaping og innovasjon øker, samt at innovasjonene skjer i raskt tempo. Forhandlerleddet i mange bransjer, også møbel, er under press, og trenger å definere sin rolle i fremtidens marked.

Dahl Kontor er et lokaleid firma som har Romsdalsregionen som sitt primære salgsområde. Dahl Kontors satsningsområder er salg av kontormøbler, kontor- og datarekvisita, samt salg og service av kopi- og printløsninger. Bedriften ble etablert i 1999, har per i dag sju ansatte og en årlig omsetning rundt NOK 14,5 mill (2017). Dahl Kontor har ambisjoner om vekst og har vurdert ulike strategier for å oppnå den. Bedriften ser et stort potensial i bærekraft og sirkulærøkonomi. Dahl Kontor har en idé om å etablere en form for returordning for brukte møbler som sørger for at møblene blir gjenbrukt eller demontert, og at delene kan gjenbrukes på nye måter.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2853
|

Prosjektansvarlig:

Mikhail Shlopak
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Møbelforhandler 2.0 – bærekraftig forretningsmodellinnovasjon for Dahl Kontor AS

Oppdragsgiver:

Dahl Kontor AS

Prosjektdeltakere:

Jon Halfdanarson, Gabriele Hofinger Jünge, Deodat Mwesiumo