Sirkulærøkonomi i praksis (SIP): Gjenbruk og bærekraftig offentlig in...

Illu.png

Sirkulærøkonomi i praksis (SIP): Gjenbruk og bærekraftig offentlig innkjøp av møbler i kommunal sektor

Hovedmålet i dette forskningsprosjektet er å utvikle en smartere innkjøpsmetodikk for møbler og inventar for Molde kommune.

Metodikken skal bidra til kostnadsbesparelser og redusert miljøfotavtrykk gjennom ombruk, gjenbruk og redusert innkjøp av nye møbler og inventar. Grove estimater på hvilke ressurser som står ubrukte og med potensiale for gjenbruk og ombruk – forteller oss at det er muligheter for å hente betydelige økonomiske og miljømessige gevinster. 

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Mikhail Shlopak
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Sirkulærøkonomi i praksis (SIP): Gjenbruk og bærekraftig offentlig innkjøp av møbler i kommunal sek...

Oppdragsgiver:

Molde Kommune

Samarbeidspartnere:

Dahl Kontor AS

Prosjektdeltakere:

Jon Halfdanarson