Høringsuttalelse til "Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand"

raudsand.jpg

Høringsuttalelse til "Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand"

Er planlagte logistikk- og transportløsninger for et framtidig avfallsanlegg på Raudsand realistiske?

Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" har knyttet til seg fagfolk på en rekke områder for å utarbeide en best mulig høringsuttalelse til forslaget til reguleringsplan for det gamle gruveområdet på Raudsand, der det etter planen skal etableres mottak og behandlingsanlegg for farlig avfall. Møreforsking Molde skal se på foreslåtte transportløsninger.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2763
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Høringsuttalelse til "Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand"

Oppdragsgiver:

Jeg velger meg et giftfritt Nesset

Prosjektdeltakere:

Johan Oppen