Meat 2.0

Meat 2.0

Er det fornuftig å partere skrotten utanfrå og inn i staden for å starte med å ta ut innvollane slik det blir gjort ved slakting i dag?

Meat 2.0 - New concept: Meat Factory Cell er eit prosjekt Nortura og Animalia har sett i gang for å prøve ut eit nytt konsept, der ein parterer skrotten utanfrå og inn, noko som mellom anna betyr at lår og bogar blir fjerna før skrotten blir opna og innvollar blir eksponert. I tillegg vil ein gå frå produksjon langs ei linje til produksjon med arbeidsstasjonar, noko ein trur vil gi større fleksibilitet. Møreforsking Molde har ansvaret for ei arbeidspakke på internlogistikk med eit budsjett på 1 250 000, prosjektet skal vare i fire år.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2619
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Meat 2.0

Oppdragsgiver:

Nortura

Samarbeidspartnere:

Animalia, NMBU IMT, Norilia, SINTEF, Østfoldforskning

Prosjektdeltakere:

Uladzimir Rubasheuski