Innovativ og effektiv prosjektstyringsmodell

Cargo_Rail_Crane.jpg

Innovativ og effektiv prosjektstyringsmodell

MacGregor Norway AS, Triplex office (heretter - Triplex) holder til på Averøy og er en leverandør av utstyr til fiske- og offshoreflåten. Selskapet er mest kjent i verdensmarkedet for sitt vinsjutstyr til trål og dekkskraner til fiskerinæringen, samt ankerhåndteringsutstyr til offshoreflåten. Triplex tilbyr også alle typer tjenester på hydrauliske og elektriske ankerfortøyningsvinsjer, samt vedlikehold og reparasjon på de fleste typer kompressorer og lignende. Triplex har ambisjoner om å vokse i sitt marked. Likevel, hensyntatt nedgang i norsk økonomi, spesielt i olje og gass sektoren, høyt lønnsnivå og en stadig økende konkurranse fra utenlandske selskaper, innser Triplex at de har et behov for å øke effektiviteten på sine produktleveranser.

Produksjonen til Triplex er prosjektbasert, noe som betyr at hvert leverte produktet utgjør et eget prosjekt. Prosjektene gjennomføres i faser, som inkluderer engineering, fysisk produksjon, installasjon, testing, og igangkjøring. Hvert produkt er spesielt designet for å møte kundens behov gjennom omfattende ingeniørarbeid. Denne formen for produksjon kalles engineering-to-order (ETO) produksjon.

Triplex er nå på vei til å gjennomføre flere og flere komplekse prosjekter, noe som krever økt kompetanse hos de ansatte, samt en veldefinert prosjektgjennomføringsstrategi. Et økende antall prosjekter, som må utføres samtidig, stiller krav til et effektivt prosjektporteføljestyringssystem hos Triplex.

Trplex valgte Møreforsking Molde AS, som har lang erfaring med oppdragsforskning i prosjekter med mange ETO-bedrifter i Møre og Romsdal (NextShip, EFFEKT, LIFT, SMARTprod, ValueTank etc.), som en naturlig partner for å gjennomføre følgende forskningsaktiviteter:

  • Kartlegging og gap-analyse av AS-IS prosjektgjennomføringsstrategi på Triplex
  • Gjennomgang av state-of-the-art forskningslitteratur på prosjektledelse, med fokus på prosjektplanlegging, concurrent engineering og prosjektporteføljestyring.
  • Utvikling av en testversjon av en skreddersydd prosjektgjennomføringsmodell for Triplex.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2597
|

Prosjektansvarlig:

Mikhail Shlopak
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Innovativ og effektiv prosjektstyringsmodell

Oppdragsgiver:

MacGregor Norway AS, Triplex office

Prosjektdeltakere:

Oddmund Oterhals, Espen Rød