Evaluering av byggeprosjektet Nye Romsdal videregående skole

Evaluering av byggeprosjektet Nye Romsdal videregående skole

Ombyggingen og utvidelsen av Romsdal videregående skole i Molde er det største byggeprosjektet for Møre og Romsdal fylkeskommune de siste 20 årene, med en ramme på 520 millioner kroner og 12 300 kvadratmeter, dimensjonert for 900 elever og 200 ansatte fordelt på ulike yrkesfag.

Evalueringen skal bestå av tre arbeidspakker:

  • Beskrive byggherrens organisering og arbeidsmetoder overfor de nærmeste prosjektaktørene basert på utvalgte dokumenter fra prosjektet og intervju med sentrale aktører.
  • Evaluere byggherrens organisering og arbeidsmetoder basert på intervju med aktører.
  • Evaluere oppnåelse av effektmålet om rasjonell skoledrift og samlokalisering av undervisningen i nye og mer funksjonelle skolebygg, og samfunnsmålet om et moderne og attraktivt undervisningsbygg som sikrer rekruttering til yrkesfagene, basert på en spørreundersøkelse blant ansatte og elever ett år etter overtakelsen.

Evalueringen gjøres i tverrfaglig samarbeid mellom logistikk- og samfunnsvitere ved Møreforsking Molde.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2724
|

Prosjektansvarlig:

Sølve Mikal Krekvik Nerland
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av byggeprosjektet Nye Romsdal videregående skole

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Bygg- og vedlikehaldsseksjonen

Prosjektdeltakere:

Tonje Hungnes, Mikhail Shlopak, Kristina Kjersem, Jorunn Hoås Rødal