FraktMatch – Skytjeneste for matching av fraktoppdrag

transportør.jpg

FraktMatch – Skytjeneste for matching av fraktoppdrag

Møreforsking bistår nystartet bedrift med algoritmer for ny tjeneste

Bortimot en av tre lastebiler kjører til enhver tid med tomt lasterom. En ny skytjeneste i regi av Always Cargo i Kristiansand skal gjøre matching av fraktoppdrag lettere både for kunde og befrakter. Målet er færrest mulig returer uten last. Møreforsking bistår med å utvikle de sentrale algoritmene bak den nyskapende tjenesten.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2910
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

FraktMatch – Skytjeneste for matching av fraktoppdrag

Oppdragsgiver:

Forskningsmobilisering Agder

Samarbeidspartnere:

Always Cargo AS

Prosjektdeltakere:

Johan Oppen