Biomarine næringer i Region Nordvest

fish oil.jpg

Biomarine næringer i Region Nordvest

Prosjektet tar utgangspunkt i en sterk regional industri som foredler marine oljer, og arbeidet som er gjort gjennom arneaprogrammet Omegaland de siste tre årene. Prosjektets to hovedmålsettinger er å skaffe oversikt over status og utviklingstrekk og finne grunnlag for evt diversifisering og oppskalering.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

0000
|

Prosjektansvarlig:

Oddmund Oterhals
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Biomarine næringer i Region Nordvest

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektdeltakere:

Oddmund Oterhals, Gabriele Hofinger Jünge