UrbanGarden – industrialisert lokal hydroponisk dyrkning av grønnsake

UrbanGarden – industrialisert lokal hydroponisk dyrkning av grønnsaker

Mye av grønnsakene som konsumeres i Norge i dag blir importert. Hydroponisk dyrking innebærer at man dyrker frem planter uten jord, kun tilført vann, med tilførte næringsstoffer og led-lys for optimal vekst. Med hydroponisk dyrkning kan produksjonen skje nærmere markedet, noe som vil redusere transportkostnader og tilknyttede utslipp, samt at man vil kunne redusere matsvinn gjennom økt holdbarhet, kortere ledetid. Fordelen med hydroponisk dyrkning er at plantene vokser raskere og ikke trenger sprøytemidler. I tillegg kan det produseres grønnsaker som normalt sett ikke kan dyrkes på tradisjonell måte i Norge, samt muligheter for helårsproduksjon av f.eks. jordbær.

Prosjektets hovedmål er å utvikle løsninger og metoder for rask og effektiv industrialisering av lokal hydroponisk dyrkning av grønnsaker.

Dette skal oppnås gjennom to delmål:

1. Utvikle en vekststrategi for UG og vurdere alternativer for optimal distribusjon av produktene til sluttbrukere.

2. Undersøke hvordan belysningen kan justeres for å øke produktivitet og kvalitet av grønnsaker

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2733
|

Prosjektansvarlig:

Espen Rød
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

UrbanGarden – industrialisert lokal hydroponisk dyrkning av grønnsaker

Oppdragsgiver:

Urban Gartneren AS

Prosjektdeltakere:

Mikhail Shlopak