FishTraOpt – Automatisert og optimalisert planlegging for tradere av ...

LerøyValueChain_2.jpg

FishTraOpt – Automatisert og optimalisert planlegging for tradere av sjømat

Møreforsking deltar i utvikling nytt system for bedre beslutningsstøtte

Tradere av sjømat jobber i et hektisk og dynamisk miljø der ting endrer seg raskt, produksjonsprognoser fra slakterier/pakkerier oppdateres fortløpende, nye ordre kommer inn, og kunder ber om endringer i planlagte leveranser. Dette gjør at planer for hvordan tilgjengelig fisk skal fordeles må oppdateres hyppig, og denne re-planleggingen gjøres i dag manuelt og via flere systemer og verktøy. I dette prosjektet skal Møreforsking, i nært samarbeid med programvareleverandøren Maritech og Lerøy Seafood, utvikle automatisert og optimalisert beslutningsstøtte til bruk i planlegging av fordeling av tilgjengelig fisk til kjøpere.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2890
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

FishTraOpt – Automatisert og optimalisert planlegging for tradere av sjømat

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Maritech Systems AS, Lerøy Seafood AS

Prosjektdeltakere:

Johan Oppen,