EFFEKT

thrusterblade.jpg

EFFEKT

EFFEKT er et treårig forskningsprosjekt som skal utvikle produksjonsstrategi og teknologi for konkurransedyktig produksjon av høyteknologisk skipsutstyr i Norge. Spesifikt vil prosjektet fokusere på fire viktige FoU-aktiviteter for å posisjonere norsk leverandørindustri på verdenstoppen innen produksjon av kundespesifikt skipsutstyr:

  • Produksjonsstrategi for ETO-produksjon
  • Lean ETO-produksjonslogistikk
  • Fleksible automatiseringssystemer
  • Sanntidsovervåkning og -styring

Prosjektet gjennomføres av Brunvoll og Oshaug Metall, i samarbeid med SINTEF, NTNU og Møreforskning Molde.


Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

00000
|

Prosjektansvarlig:

Steinar Kristoffersen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

EFFEKT

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Samarbeidspartnere:

Brunvoll, Oshaug Metall, NTNU, Sintef, MFM

Prosjektdeltakere:

Steinar Kristoffersen, Mikhail Shlopak, Gabriele Hofinger Jünge