SJØPORTALEN

untitledbilde.png

SJØPORTALEN

Sjøportalen er et treårig innovasjonsprosjekt som ser på kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for sjøtransport for bedrifter i Romsdals-regionen. Sjøportalen-prosjektet er et iKuben-prosjekt som iKuben har utviklet sammen med Møreforsking Molde og bedriftene Molde og Romsdal Havn IKS, Timpex AS og Moldegård Maritime Logistics AS. iKuben har fått støtte fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til dette. 

Målet med Sjøportal-prosjektet er å få utviklet en webportal for organisering av felles sjøtransportløsninger for bedrifter i Romsdalsregionen. På denne webportalen skal transportbehov registreres og samordnes. Sjøportal-prosjektet skal legge til rette for at kjøperne av transportoppdrag skal få bedre, billigere og mer miljøvennlige transporttjenester.

Prosjektet skal realiseres gjennom design, utvikling og utprøving av pilotløsning for transportplanlegging og transportadministrasjon, som også inkluderer den nødvendige agentrollen som binder transportkjøper og leverandør sammen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2521
|

Prosjektansvarlig:

Oddmund Oterhals
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

SJØPORTALEN

Oppdragsgiver:

iKuben

Samarbeidspartnere:

iKuben, Molde og Romsdal Havn IKS, Timpex, Moldegård Maritime Logistics og Møreforsking Molde

Prosjektdeltakere:

Oddmund Oterhals, Hans Fredrik Nordhaug, Nina Pereira Kvadsheim