TØMT - Tilrettelegging og gjennomføring av tømmertransport i Trøndela

fraBilTilKai.jpg

TØMT - Tilrettelegging og gjennomføring av tømmertransport i Trøndelag

Forslag til konkrete tiltak for å redusere kostnader og ledetid for tømmer fra lunneplass til sluttkunde.

I dette prosjektet beskriver vi verdikjeden for tømmer avvirket og levert i Trøndelag, med særlig fokus på det som skjer fra tømmeret er lagt på lunneplass til det er levert på industritomt eller terminal. En rekke logistikkutfordringer blir presentert, og vi foreslår tiltak for hvert ledd og hver aktør i kjeden som vi mener kan bidra til å redusere kostnader og ledetid for tømmeret.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2583
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

TØMT - Tilrettelegging og gjennomføring av tømmertransport i Trøndelag

Oppdragsgiver:

Skognæringa i Trøndelag

Prosjektdeltakere:

Johan Oppen, Espen Rød