respons_project.png

RESPONS: Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert Skipsutstyr

Prosjektets hovedmål er å utvikle modeller, metoder og verktøy for smart planlegging av endringer i en integrert verdikjede for produksjon av Azimuth thrustere hos Brunvoll og Servi

Norske utstyrleverandører må ha sterk evne til effektiv spesialtilpasning og håndtering av tekniske endringer for å vinne ordrer i et globalt marked. Nedgangen i oljenæringen har gitt større konkurranse og krav til kortereleveringstid. Brunvoll og Servi er kjent i det maritime markedet for sin fleksibilitet ved nybygg og for å tilby god service til sine kunder. Samtidig er det et stort potensiale for å styrke konkurranseevnen ved å bli bedre på å planlegge og håndtere endringer i produksjonen og verdikjeden.
 
Prosjektets overordnede idé er å utvikle smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av Azimuth thrustere, basert på datafangst og digitalisering. Hver leveranse av thrustere er et «engineer-to-order» prosjekt som skjer i dialog med kunden. Etter hvert som produktet blir realisert er det ofte nødvendig med tekniske endringer som får konsekvenser for logistikken i hele verdikjeden.
 
Problemet er at det er vanskelig å planlegge hvordan endringer skal gjennomføres fordi man ikke kan forutse konsekvensene for den samlede produksjonsflyten i verdikjeden. Hvert prosjekt er unikt med individuelle krav til hvordan komponenter skal produseres og leveres. Det kreves forskning for å digitalisere flyten i slike prosesser, både hos produsent og hos leverandør, og utnytte all tilgjengelig informasjon til bedre planlegging av endringer.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2758
|

Prosjektansvarlig:

Mikhail Shlopak
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

RESPONS: Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert Skipsut...

Oppdragsgiver:

Brunvoll AS og Servi AS

Samarbeidspartnere:

SINTEF og NTNU

Prosjektdeltakere:

Mikhail Shlopak, Bella B. Nujen, Deodat Mwesiumo