LCA - Landbasert produksjon av laks

Anlegget.png

LCA - Landbasert produksjon av laks

En grunnleggende livssyklusanalyse for å beskrive klimafotavtrykket til Salmon Evolution sin landbaserte produksjon av laks

Prosjektets hovedmål er å gjøre en fullverdig analyse av det totale miljøfotavtrykket til laks som er produsert på land med FTS-teknologi for å finne ut hvor man må gjøre nødvendige justeringer og prioriteringer av produksjonssystemet før det installeres og settes i drift.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2887
|

Prosjektansvarlig:

Jon Halfdanarson
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

LCA - Landbasert produksjon av laks

Oppdragsgiver:

Salmon Evolution AS

Prosjektdeltakere:

Nina Pereira Kvadsheim