VALUE TANK

valuetank.jpg

VALUE TANK

Verdiøskende aktivitetsanalyse for effektiv produksjon av kompressortanker og prosessutstyr

Aker Midsund satser på FoU-prosjekter for å styrke sin posisjon i Aker Solution-konsernet, og har ambisjoner om vekst og utvidelse til det internasjonale markedet.

Aker Midsund er en teknologibedrift som designer og leverer høyteknologisk prosessutstyr som trykk- og separasjonstanker til den norske olje- og gassindustrien. Hjørnesteinsbedriften ligger i Midsund kommune

Entre nye markeder

Aker Midsund har ambisjoner om vekst og utvidelse til det internasjonale markedet, som er svært globalt og konkurranseutsatt. Dette gjøres ved å entre i nye markeder og utvide det eksisterende produkt- og tjenestetilbud.

Undersøkelser viser at store deler av verdiskapningen gjøres i salg av reservedeler og utføring av servicetjenester. Denne verdiskapningen er i dag ikke fanget opp av Aker Midsund, men andre, konkurrerende bedrifter. 

Forsknings- og utviklingsprosjekter

FoU-satsingen skal bidra til å styrke Aker Midsund sin posisjon i Aker Solution-konsernet. Videre skal det sikres fremtidig innovasjon innen produksjon og prosjektstyring som vil føre til raskere leveringstid og økt lønnsomhet. 

Value Tank

FoU-prosjektet Value Tank tar utgangspunkt i at produktenes størrelse og unikhet medfører at hver tank er et prosjekt med ulike produksjonsbehov. Denne produksjonsformen kalles engineer-to-order (ETO) produksjon, og innebærer at hvert enkelt produkt blir spesialdesignet til kundens spesielle behov ved hjelp av omfattende engineeringsarbeid. Bedriften har i mange år hatt fokus på produksjonsprosesser og ser nå behov for å styrke sin kompetanse innen verdikjedekoordinering og prosjektstyring.

Analysemetoder fra logistikkfaget skal brukes til å finne optimal integrasjon av produksjon og prosjektstyring. Økt konkurranse og kundekrav om korte leveringstider gjør det nødvendig å minimere sløsing og fokusere på verdigivende aktiviteter som skal føre til jevn flyt av informasjon og varer.

Samarbeidspartnerne

Forprosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom en intern arbeidsgruppe hos Aker Midsund og fagpersonell fra MFM og Høgskolen i Molde og Sintef Raufoss, med forsker Gabriele H. Jünge som prosjektleder og forskningsleder Oddmund Oterhals som fagansvarlig innen forretningsmodeller og produksjonsstyring. Lise Halse førsteamanuensis ved HiM og Phd-student Kristina Kjersem (doktorgradstipendiat innen lean project planning i Vard Gruppen) vil bidra med sin erfaring innen lean prosjektstyring og prosjektimplementering. Ole Hoem fra Sintef Raufoss vil tilføre prosjektet rikelig erfaring og kompetanse innen material- og produksjonsteknologi. Han leder b.a. BIA prosjektet PROKON som nylig har gjennomført en tilsvarende kartlegging hos Hycast og Storvik. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2549
|

Prosjektansvarlig:

Gabriele Hofinger Jünge
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

VALUE TANK

Oppdragsgiver:

VRI Møre og Romsdal

Samarbeidspartnere:

Aker Midsund AS

Prosjektdeltakere:

Gabriele Hofinger Jünge, Mikhail Shlopak