Smart Omstilling: Smart Metode for Effektiv Omstilling av Leverandøri...

Smart Omstilling: Smart Metode for Effektiv Omstilling av Leverandørindustri

Midsund Bruk AS (videre – Mibas) er en ledende leverandør av trykktanker til olje- og gassindustri. Mibas er i hovedsak en spesialist på produkter med høyt trykk, spesialstål og produkter med sirkulær form. Selskapet er en typisk EPC-bedrift hvor både enigneering, innkjøp og fabrikasjon foregår internt i selskapet. Bedriften ligger i Midsund kommune og er en av de største arbeidsgiverne i kommunen. Nedgangen i oljeprisen har ført til bratt nedgang i hele olje- og gassindustrien i Norge. Denne nedgangen har også rammet Mibas, og har ført til nedbemanning av over en tredjedel av arbeidsstyrken.

På bakgrunn av de negative tendensene har bedriften gjort et strategisk valg om å rette seg mot andre markeder. Dette valget innebærer likevel at bedriften skal beholde dagens produksjon og opprettholde sin kjernekompentanse, men samtidig skal den ledige kapasiteten utnyttes for å produsere produkter og løsninger mot nye markeder. Kjernekompetansen til Mibas er produksjon av store, tykke, runde stålkonstruksjoner i «eksotiske» materialer. Mibas har kommet opp med noen konkrete ideer til hvordan kjernekompetansen kan utnyttes på andre markeder enn petroleumsindustrien, som for eksempel produksjon av brukonstruksjoner eller produksjon av gasstanker for bensinstasjoner. Mibas ser likevel et behov for å gjennomføre en grundig markedsundersøkelse som en del av dette forskningsprosjektet.

Et viktig neste steg er å analysere hvilke endringer de vil måtte gjøre i forretningsstrategi og produksjonsstrategi for å omstille til valgte nye markeder/produkter. Ledelsen i Mibas ser et behov for å gjennomføre en nytte-kostnadsanalyse før de tar beslutning om eventuelt satsing på ny produkt/marked. Prosjektets overordnet ide er derfor todelt. 1. Prosjketet skal utvikle en metode, både for Mibas og andre bedrifter rammet av oljekrise, for grundig evaluering av muligheter for omstilling til nye markeder og 2. utvikle en metode for effektiv implementering av omstillingsbehovene for å vinne frem i nye markeder.

https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/261663/no

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2636
|

Prosjektansvarlig:

Mikhail Shlopak
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Smart Omstilling: Smart Metode for Effektiv Omstilling av Leverandørindustri

Oppdragsgiver:

Midsund Bruk AS

Samarbeidspartnere:

NTNU IPK

Prosjektdeltakere:

Mikhail Shlopak, Espen Rød, Gabriele Hofinger Jünge, Kristina Kjersem