Distribusjon av lokalprodusert mat

Distribusjon av lokalprodusert mat

Korleis få til eit godt distribusjonssystem for produkt frå små matprodusentar som er spreidde rundet på landsbygda, og som ønskjer å bruke tida si på å produsere mat i staden for å kjøre rundt med varene sine?

Den Gode Maten er eit nettverksprosjekt for lokalmataktørar i Surnadal, Sunndal, Rindal og Halsa på Nordmøre. I dette VRI forprosjektet skal Møreforsking Molde og Den Gode Maten finne gode løysingar for distribusjon av medlemsbedriftene sine produkt.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2613
|

Prosjektansvarlig:

Johan Oppen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Distribusjon av lokalprodusert mat

Oppdragsgiver:

Den Gode Maten

Samarbeidspartnere:

Møreforsking Molde

Prosjektdeltakere:

Uladzimir Rubasheuski