SysLev - fra komponentleverandør til systemleverandør

SysLev - fra komponentleverandør til systemleverandør

Ameka AS har i mange år produsert enkeltmaskiner, og arbeidsverktøy, som har gått inn i en produksjonslinje. For å oppnå vekst har bedriften nå vedtatt at de skal satse på å bli en systemleverandør av produksjonslinjer. Dette innebærer en total forvandling av bedriften fra å levere enkeltkomponenter til å bli en systemleverandør. Dette vil blant annet stille store krav til å utvikle en innkjøps- og prosjektledelsesfunksjon, samt å utvikle en robust forretningsmodell.

 

Prosjektet har følgende mål:

1. Kartlegge og beskrive dagens og fremtidig verdikjede

2. Utvikle en effektiv innkjøpsfunksjon og prosjektfunksjon for levering av systemleveranser

3. Utvikle en effektiv forretningsmodell for å håndtere systemleveranser

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2730
|

Prosjektansvarlig:

Espen Rød
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

SysLev - fra komponentleverandør til systemleverandør

Oppdragsgiver:

Ameka AS

Prosjektdeltakere:

Mikhail Shlopak, Gabriele Hofinger Jünge, Kristina Kjersem