GRS_project.png

Nye og innovative løsninger for inngående logistikk og lagerstyring for GRS

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye og innovative løsninger for inngående logistikk og lagerstyring for GRS Riflestocks AS

Mange norske bedrifter har store kostnader ved å anskaffe og lagre varer, i tillegg til selve varekostnadene. Det tar tid, og koster dermed penger, å bestille varer, og det er mange kostnader forbundet med å ha varer på lager. I tillegg medfører det kostnader å gå tom eller ikke kunne levere varer til egen produksjon eller til eksterne kunder. Det er derfor viktig å ha god kontroll på hva som bestilles, når og hvor mye. Det medfører store ekstrakostnader både dersom det bestilles for mye/for sjelden, og for lite/for ofte. GRS Riflestocks AS (GRS) er en relativt liten bedrift og har ganske beskjedent behov for innkjøp, noe som gir utfordringer når det gjelder ren kvantitativ beregning av optimale innkjøpskvanta og lagernivåer. Størrelsen gjør at bedriften har begrenset innkjøpsmakt, og det må finnes løsninger som er gjensidig akseptable for både GRS og leverandørene deres. Dette betyr at man må finne en balanse mellom den «optimale» størrelsen på innkjøpsordre og lagernivåer og hva som er realistisk å oppnå. Vi mener derfor at innovasjonene i dette prosjektet vil føre til en konkret verdiskaping for små og mellomstore produksjonsbedrifter som ofte sliter med stor kapitalbinding på lageret i forhold til deres omsetning, noe som skaper problemer for likviditeten. Innovasjonen retter seg mot å få ned lagernivået på ulike komponenter, spesielt komponenter som det brukes lite av. GRS er en innovasjonsbedrift som driver med utvikling av nye løsninger hele tiden, og, spesielt i introduksjonsfasen for nye produkter og varianter der man ennå ikke vet hvordan markedet reagerer, er det ønskelig å kunne bestille og ha på lager få komponenter. Mer fleksibilitet for innkjøp og lagerhold vil gjøre det lettere å introdusere nye varianter og produkter uten å binde mye kapital til store innkjøp, og uten å være sikker på at produktet/varianten slår an og vil selge godt.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

55127
|

Prosjektansvarlig:

Mikhail Shlopak
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Nye og innovative løsninger for inngående logistikk og lagerstyring for GRS

Oppdragsgiver:

GRS Riflestocks AS

Prosjektdeltakere:

Mikhail Shlopak, Johan Oppen