Optimalisering av kvalitet og markedstilpasning gjennom verdikjeden v...

Optimalisering av kvalitet og markedstilpasning gjennom verdikjeden ved en helårsomsetning av levende kamskjell (Pecten maximus)

Prosjektets mål er å utvikle en lønnsom omsetning av levende håndplukkede kamskjell (Pecten maximus) med optimal kvalitet gjennom hele året. Prosjektet har en biologisk teknologisk del som omfatter forbedring av lagringdelen, og en markedsdel for markedsutvikling av norske håndplukkede kvalitetsskjell.
 
Seashell AS er en produksjons- og salgsbedrift som er pionerer på fangst og markedsarbeid av villfanget kamskjell i Norge. Kvitsøy Edelskjell driver oppdrett av kamskjell basert på havbeite. Bedriftene samarbeider innen salg marked og teknologiske forbedringer av lagringsdelen.
 
Pris og markedsetterspørsel på levende kamskjell er størst vår sommer og jul nyttår. FoU-utfordring vil være å optimalisere miljøforholdene slik at man kan lagre og levere høykvalitets skjell i sommersesongen samt ha en buffer til jul. Kritiske punkt i fangstledd, lagringsenheter og vannkvalitet vil bli forsøkt forbedret og optimale temperaturer i sommerhalvåret testet. Målet er å oppnå en 50 % forlengelse av lagringstiden. 
 
I markedsdelen vil man utføre en konkurranseanalyse i utvalgte markedssegmenter. Ved produktprøver og intervju vil man finne hvilken merpris man kan oppnå ved levering av helårlige høykvalitetsprodukter i Frankrike, Italia og Spania samt foreta en vurdering av miljøprofil for de håndplukkede skjellene sammenlignet med trålte. Ut fra resultatene vil markedsstrategier bli utarbeidet for hvordan man skal differensiere de norske levende håndplukkede kamskjellene fra andre med lavere kvalitet (merkevarebygging).

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54538
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Optimalisering av kvalitet og markedstilpasning gjennom verdikjeden ved en helårsomsetning av leven...

Oppdragsgiver:

Seashell AS og Norges Forskingsråd

Samarbeidspartnere:

Seashell AS og Kvitsøy Edelskjell

Prosjektdeltakere:

Kari Lisbeth Fjørtoft, Snorre Bakke, Helge Myrseth