CrustaSea

CrustaSea

CrustaSea er et bransjerettet prosjekt tilknyttet EUs 6. rammeprogram. Hovedmålet med prosjektet er å redusere dødelighet og kvalitetsforringelse ved fangst, lagring og transport av levende krepsdyr, og å utvide markedsandelen for dette produktet i Europa. Artene taskekrabbe og sjøkreps er vektlagt.
 
I prosjektet er toleranse for ulike miljøparameter undersøkt, både for å fremme dyrevelferd og kvalitet på sluttproduktet. NIR teknologi er utprøvd og gitt lovende resultater for vurdering av matfylde på levende taskekrabbe. 30 % av midlene i prosjektet er øremerket opplæring av alle ledd fra fiskere til eksportører. I tilknytning til dette vil det bli utarbeidet opplæringsmateriell.
 
Prosjektet har en rekke deltagere fra ulike bransjeorganisasjoner, bedrifter og FOU-miljø fra 7 europeiske land:
  • Bransjeorganisasjoner: NSL Norge, FISPP Island, ACOPE Portugal, WFFA UK
  • Bedrifter: Hitramat AS Norge, Huge McBride Irland, VLS Island
  • FoU: Møreforsking Norge, IPIMAR Portugal,CETMAR Spania, PERA UK

Prosjektleder for CrustaSea er Teknologisk Institutt ved Mads Dorenfelt Jensen. Prosjektleder i Møreforsking Marin er Astrid K. Woll.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54447
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

CrustaSea

Oppdragsgiver:

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, EU 6RP

Samarbeidspartnere:

Norge: NSL, Hitramat AS. Island: FISPP og VLS. Portugal: ACOPE og IPIMAR. UK: WFFA og PERA. Irland: Hugh McBride. Spania: CETMAR.

Prosjektdeltakere:

Wenche Emblem Larssen