Variation morfology_Photo Møreforsking_js.jpg

HOLOSUSTAIN - Nord-atlantisk forskning på sjøpølse

NORA-prosjektet j.nr. 510-194 “HOLOSUSTAIN”: en plattform for Nord-Atlanterhavssamarbeid om nye potensielle matvarer, bioteknologiske og biomedisinske bruksområder for tempererte vann sjøpolsen.

HOLOSUSTAIN-prosjektet er finansiert av NORA i mai 2019 i opptil tre år og en samlet finansiering på opptil 900 000 DKK og er fokusert på å etablere en verdensledende plattform for klyngestype for innovasjon innen bærekraftig utnyttelse av sjøpolsen i Nord-Atlanterhavet. Plattformen vil tillate samarbeid mellom deltakende land (Norge, Island og Canada), samarbeidende industri og FoU-organisasjoner, for å utvikle sin strategiske posisjon på markedet og utnytte komplementariteter i partnernes ressurser etter prosjektets gjennomføring. HOLOSUSTAIN forventes å gi følgende hovedmessige resultater:
 
• Etablere en plattform av klyngetypen, med sin egen webside og etablerte partnere, som fungerer som et kunnskapssenter om verdikjeder for sjøpolse.
• Innlemme et søkbart databibliotek som intranett-tilgang, spesielt fokusert på kjemisk, ernæringsmessig og metabolske potensial for sjøpolse, som et verktøy for å oppdage nye, potensielle helserelaterte produkter og applikasjoner.
• Organiser to internasjonale internasjonale sjøpolsefokusert seminaren med deltagelse av eksterne interessenter fra de tilsvarende lovgivende myndighetene og ressursstyringen lokale / nasjonale myndigheter samt relevante selskaper.
• Rapport med retningslinjer for strategiske innovasjonsmål som vil bli implementert i videre verdikjedeutvikling og innsending av finansieringsforslag til internasjonale tilskuddsordninger. Opplæring og teknologioverføringskapasitet til prosjektets partnere vil også bli inkludert.
• Etablere avtaler mellom industripartnerne for felles markedsmuligheter og ressursdeling.
 
Prosjektets aktiviteter er fordelt på to arbeidspakker: WP1: Oppretting og nettverksplattform for innovasjon av sjøpolse, og WP2: Etablering av felles muligheter for bærekraftig fiske og akvakulturforhold.
 
I november 2019 ble det utarbeidet to hovedprosjektleveranser - prosjektets offentlige nettsteddel, med News-delen, et Galleri og detaljert informasjon om de involverte partnerne. Intranettdelen med søkbart databibliotekverktøy om sjøpolsebiologi, fiskeri, havbruk og bioaktivt potensiale skal bygges fra desember 2019 på og gjennom hele prosjektets varighet.
 
Den andre leveres - den første utgaven av prosjektets nyhetsbrev er publisert på nettstedet til partner NCE Blue Legasea.
 
Det neste HOLOSUSTAIN-målet - det første internasjonale seminar som blir organisert i prosjektets rammer - vil finne sted på Island, Reykjavik før sommeren 2020.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

510-194
|

Prosjektansvarlig:

Miroslava Atanassova

Tittel:

HOLOSUSTAIN - Nord-atlantisk forskning på sjøpølse

Oppdragsgiver:

NORA

Samarbeidspartnere:

MATIS, ÅKP Blue Legasea, Ocean Sciences Faculty of Memorial University of Newfoundland (MUN), Quin-Sea Fisheries.