Kvalitet og holdbarhet for hel kokt krabbe ved ulik forbehandling

Kvalitet og holdbarhet for hel kokt krabbe ved ulik forbehandling

Prosjektets hovemål er å kartlegge holdbarhet og kvalitet på hel kokt krabbe ved ulik forbehandling av den levende varen.

  1. Undersøke effekten på kvalitet og holdbarhet ved lagring av levende krabbe, ising versus lagring på kjølerom.
  2. Kartlegge effekten av simulert tørr transport i forhold til kvalitet og holdbarhet. Dette inkludert følgen av at enkelte krabber dør i kjølekjeden under transport.
  3. Undersøke hvilke sensoriske parametere som har best sammenheng med de objektive måleparametrene.
  4. Gi en vurdering av de ulike forbehandlingene i forhold til dyrevelferd.
 
Det legges stadig større fokus på kvalitet og en bærekraftig utnyttelse av ressursene. For skalldyr som lagres og transporteres levende fra fangst til produksjonssted, har fokuset på effekten av transporten både i forhold til kvalitet, holdbarhet og til dyrevelferd økt. Prosjektet vil gi ny kunnskap som kan danne grunnlag for en forbedret og mer effektiv håndtering som også tar hensyn til dyrevelferd. Kunnskapen vil være nyttig for næringen, kontrollinstanser som Mattilsynet og for Salgslagene. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54559
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kvalitet og holdbarhet for hel kokt krabbe ved ulik forbehandling

Oppdragsgiver:

Krabbeutvalget ved FHF, Innovasjon Norge Møre og Romsdal, VRI Møre og Romsdal.

Samarbeidspartnere:

Søviknes as

Prosjektdeltakere:

Wenche Emblem Larssen