Prøvetaking Havforskingsinstituttet 2012

Prøvetaking Havforskingsinstituttet 2012

Møreforsking Marin har gjennom en årrekke bistått Havforskningsinstituttet med innsamling av fiskedata av fangstene som blir levert på Møre. Dataene blir brukt til bestandsvurderinger, og spesielt dataene fra Borgundfjordfisket etter torsk blir ansett som viktige. Dataene blir brukt i årlige bestandsvurderinger på sei, torsk, uer, breiflabb og hyse.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54639
|

Prosjektansvarlig:

Snorre Bakke
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Prøvetaking Havforskingsinstituttet 2012

Oppdragsgiver:

Havforskningsinstituttet i Bergen

Prosjektdeltakere:

James Kennedy, Wenche Emblem Larssen