Ressurs- og kvalitetsmessige undersøkelser av taskekrabbe – Grunnlag ...

Ressurs- og kvalitetsmessige undersøkelser av taskekrabbe – Grunnlag for en ny næring i Troms

I Norge foregår det kommersiell teinefangst av taskekrabbe (Cancer pagurus) fra Svenskegrensen til Nordland i nord, et fiskeri som har etablerte seg som et av viktigste for den norske kystflåten. Undersøkelser gjennomført av Havforskningsinstituttet på slutten av 70-tallet konkluderte med at krabbens nordligste utbredelse var sørøst for Lofoten.  I den senere tiden har man imidlertid sett en sterk økning i krabbeforekomster lengre nord, og i noen områder av Troms tyder det på at det kan være kommersielt drivverdige forekomster da krabben tidvis forekommer i så store mengder at den har blir et problem under garnfisket etter kveite- og breiflabbgarn på høsten. Enkle undersøkelser av lokale fiskere har også vist at man får anselige mengder krabber i teiner i Troms.

Siden taskekrabben historisk er en «ny» art i dette området finnes det ikke kunnskap om ressursen, hverken biologisk eller kvalitetsmessig. For å vurdere om det her er grunnlag for fangst og omsetning i kommersiell skala ønsker man derfor i prosjektet å foreta ressursundersøkelser og kvalitetsvurderinger av taskekrabbe fra Troms.  Dersom resultatene er lovende vil dette kunne legge grunnlaget for en ny og lønnsom næring i regionen og gi eksisterende fiskere og bedrifter flere ben å stå på. Spesielt vil høstsesongen for fangst av taskekrabbe være gunstig da flåten ellers har relativt liten aktivitet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54782
|

Prosjektansvarlig:

Snorre Bakke
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Ressurs- og kvalitetsmessige undersøkelser av taskekrabbe – Grunnlag for en ny næring i Troms

Oppdragsgiver:

Troms Fylkeskommune

Samarbeidspartnere:

Nergaard Senja Avd Grunnfarnes, HitraMat AS, Havforskningsinstiuttet