Økt kompetanse og verdiskapning for kystfiskerne ved optimal fangst o...

Økt kompetanse og verdiskapning for kystfiskerne ved optimal fangst og fangstbehandling av sjøkreps

I Møre og Romsdal kom det i 2006 et forbud mot å nytte krepsetrål i de nære kystområder og i fjordene, dvs. innenfor sjøgrensen på 4 n. mil. Forbudet medførte at de årligere landinger av sjøkreps i SUROFI sitt distrikt ble redusert fra 16 tonn i 2005 til 7 tonn i 2006. I de senere årene har derfor interessen for teinefisket etter sjøkreps i våre fjorder og kystnære farvann økt.
 
Ved en fornuftig utnytting kan dette teinefisket bli et viktig tilskudd for flere av våre aktive kystfiskere. Effektive og kvalitetsfremmende fangstbehandlings metoder er utviklet i andre store fangstnasjoner, for eksempel i Skottland og i Sverige. Dette gjør at en større del av fangsten kan omsettes levende og til høyere priser. Erfaringer og metodikk fra disse fiskeriene vil ligge til grunn ved en videreutvikling av det regionale kystfisket etter sjøkreps i Møre og Romsdal.
 
Det overordnede målet i prosjektet er å avdekke nye inntektsmuligheter for kystflåten gjennom å øke kompetansen til Møreforsking og de regionale næringsaktørene innen temaet levende sjøkreps.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54556
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Økt kompetanse og verdiskapning for kystfiskerne ved optimal fangst og fangstbehandling av sjøkreps

Oppdragsgiver:

Handlingsplan verdiskaping (RUP) Møre og Romsdal

Samarbeidspartnere:

Sanden Skjellprodukter ANS, 6395 Rekdal og Søviknes AS, Grytastranda, 6265 Vatne

Prosjektdeltakere:

Robert Søviknes, Snorre Bakke, Wenche Emblem Larssen, Willy Bjerkevoll