Livet i Skodjestraumen

Øyeblikksbilde 25 (26.08.2014 08-25).png

Livet i Skodjestraumen

Bakgrunn
Oceanfjord AS er et opplevelseselskap med base på Borg Folkehøgskole. Selskapet startet opp i 2009 og har et tett samarbeid med 62°Nord. Oceanfjord arrangerer dykkerkurs, dykketurer og havrafting for turister i Ålesundsområdet. For å utvide sitt tilbud til turistnæringen har de begynt å utvikle et lavterskelkonsept der turister uten dykkersertifikat kan få en dykkeropplevelse. Skodjestraumen har et biologisk mangfold og en spennende topografi som er tilgjengelig å se på fra overflaten. Ved bruk av enkelt snorkelutstyr og tørrdrakter kan alle få en opplevelse av livet under havoverflaten. I forbindelse med utvikling av tilbudet ønsker selskapet bistand fra FoU til kartlegging av det biologiske mangfoldet og til utforming av kart og informasjonsmateriale. Dette materialet skal benyttes både for å informere deltakerne om hva de kan forvente å se og oppleve og til promotering av selskapet.
 
Mål
Hovedmålsettingen med prosjektet er å kartlegge det biologiske mangfoldet i Skodjestraumen og utvikle informasjonsmateriale til Oceanfjord sin kundegruppe. Delmål 1: Biologisk kartlegging av Skodjestraumen. Delmål 2: Utforming av informasjonsmateriell
 
Samarbeidspartnere
Oceanfjord AS, Prosjektansvarlig (OF)
Møreforsking AS, Prosjektleder (MF)
Høgskulen i Volda, samarbeidspartner, underleverandør til Møreforsking (HiVO)
 
Finansiering     
VRI
Egeninnsats Oceanfjord AS

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54763
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Livet i Skodjestraumen

Oppdragsgiver:

Oceanfjord AS

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Wenche Emblem Larssen