Kvalitetsparametere taskekrabbe

Kvalitetsparametere taskekrabbe

Prosjektets hovedmål er å utvikle kriterier for kvalitetsmåling av taskekrabbe og knytte disse opp mot NIR - maskinen.
  1. Definere fem kvalitetsgrupper fra konsum til vrak ut fra subjektive kriterier, objektive kriterier (målt) og gjennomlysningsmålinger (NIR).
  2. Identifisere mulige feilkilder knyttet til vurdering av rå krabbe i forhold til kokt krabbe.
  3. Kunnskapsutvikling i bedriften i forhold til FoU-baserte metoder.
  4. Vurdere målinger i forhold til sesong.
  5. Utarbeide fakta ark for kvalitetskriteriene.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54619
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kvalitetsparametere taskekrabbe

Oppdragsgiver:

Hitramat AS, Ansnes og VRI Trøndelag

Samarbeidspartnere:

Hitramat As

Prosjektdeltakere:

Wenche Emblem Larssen