Vurdering av områder for testing av seismiske kilder

Vurdering av områder for testing av seismiske kilder

Selskapet PGS ønsker å vurdere lokaliteter i Romsdalsfjorden som kan være egnet til å teste effekt av utstyr og teknologi i forbindelse med bruk av seismiske lydkilder. Romsdalsfjorden skal vurderes i forhold til dybde, trafikk, næringsvirksomhet og miljø for å se hvilke områder som gir minst interessekonflikt til uttesting. Møreforsking Marin er blitt utfordret av PGS til å fremme forslag til alternative lokaliteter i Romsdalsfjorden med tanke på egnethet for PGS sinn uttesting og potensielle interessekonflikter.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54530
|

Prosjektansvarlig:

Jan Erik Dyb
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Vurdering av områder for testing av seismiske kilder

Oppdragsgiver:

PGS

Prosjektdeltakere:

Snorre Bakke