Kongsnegl fra Midt-Norge

Kongsnegl fra Midt-Norge

Kongsnegl er en stor marin snegl med økende etterspørsel, spesielt fra asiatiske kjøpere. Kunnskap om arten i norske farvann er imidlertid mangelfull. Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Møreforsking, Guri Kunna Videregående Skole, fiskere og næringsaktører i Trøndelag og Møre og Romsdal ønsker man nå å søke ny kunnskap som kan legge til rette for økt omsetning av denne underutnyttede ressursen.

På verdensbasis foregår et årlig fiskeri etter kongsnegl i størrelsesorden 35-40 tusen tonn. Undersøkelser gjennomført på ulike steder langs Norskekysten har vist at det også er potensiale for fangst og omsetning av denne arten her i landet. Informasjon om fangstsesong, fangstområder, ressursgrunnlag, samt egenskapene til norsk kongsnegl er imidlertid mangelfull. Dette er kunnskap som vil være avgjørende for hvordan et fremtidig norsk fiskeri vil være. I dette prosjektet ønsker man å fylle noen kunnskapshull vi har om arten, med mål om å legge grunnlaget for den norske modellen for kommersiell utnyttelse av kongsnegl i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Blant delmålene i prosjektet er:
 
  • Beskrive fangstsammensetning og fangstpotensiale av kongsnegl i utvalgte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal.
  • Beskrive lokale og sesongmessige variasjoner produktegenskaper gjennom året for kongsnegl fangstet i disse områdne.
  • Gjennomføre undersøkelser av forbehandling av kokt hel snegl for å oppnå best kvalitet og holdbarhet.
  • Basert på overstående kunnskap utarbeide «best-practice»-retningslinjer i forhold til fangst, fangstbehandling og transport av snegl til mottak

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Møreforsking, Guri Kunna Videregående Skole, HitraMat AS, Polar SeaFrozen AS og fiskere fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54919
|

Prosjektansvarlig:

Snorre Bakke
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kongsnegl fra Midt-Norge

Oppdragsgiver:

Trøndelag Fylkeskommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Råfisklaget, Fiskarlaget Midtnorge, Mottaksfondet

Samarbeidspartnere:

Guri Kunna Videregående Skole, HitraMat AS, Polar SeaFrozen AS, Fiskere fra Trøndelag og Møre og Romsdal

Prosjektdeltakere:

Audny Hellebø