2X partråling

2X partråling

Kostnadene for drivstoff er sterkt økende for fiskerinæringen. Dette har vridd fokuset de siste årene fra å ha maksimal fangst pr dag, til maksimal fangst mot drivstofforbruk. Drivstoffkostnadene har økt så mye at det i dag ikke er lønnsomt å fiske på lavprisarter som sei utenom høysesongen. Dette sammen med strukturendringene gjorde at det stod igjen kvoter på 50 000 tonn sei til en verdi av 250 mill kr. For å effektivisere fisket med tanke på fangst-oljeforbruk ønsker Roaldnes AS å ta i bruk dobbel parttrål som antas å være svært optimalt for seifiske. Dobbelt partrål kan sees på som at to trålere knyttes til hverandre i punktet ved tråldørene som blir nærmest hverandre. Tråldørene erstattes med lodd og trålen blir holdt oppe av drakreftene fra hver båt.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54532
|

Prosjektansvarlig:

Jan Erik Dyb
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

2X partråling

Oppdragsgiver:

VRI og FHF

Samarbeidspartnere:

Roaldsnes AS, Scancontrol AS, P/f Føroya Trol, Offshore &Trawl Supply AS