Effektiv utnyttelse av kystsonen

Effektiv utnyttelse av kystsonen

Målet med prosjektet er å bidra til mer effektiv og mindre konfliktfylt bruk av kystsonen.
 
I prosjektet har det blitt etablert testsytem for oppdrett av fisk og blåskjell på felles lokalitet, og det er gjennomført et vekstforsøk. Det blir vurdert fordeler og ulemper ved en slik samlokalisering for bedriftene og lokalsamfunnet. Resultatene blir vurdert med tanke på arealunytnyttelse, miljø og marked.
 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Ålesund og Møreforsking, og finansieres av Møre og Romsdal fylke.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54499
|

Prosjektansvarlig:

Anne Stene
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Effektiv utnyttelse av kystsonen

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Ålesund

Prosjektdeltakere:

Grete Hansen Aas