Rekruttering av arbeidskraft til fiskeflåten

Rekruttering av arbeidskraft til fiskeflåten

Dette forprosjektet er initiert av Fiskebåtredernes Forbund og finansiert av Sett Sjøbein. Bakgrunn for prosjektet er utfordringene knyttet til rekruttering av ferdig utdannet arbeidskraft, herunder de sertifikatpliktige stillingene nautisk offiser og maskinoffiser. Gjennom intervjuer av et utvalg rederier og enkeltpersoner, samt analyse av tilgjengelig statistikk, skal en avdekke hva nyutdannede vektlegger i forbindelse med valg av arbeidsgiver. Samtidig har forprosjektet som mål å belyse rekrutteringsstrategier hos et utvalg av fiskebåtrederier og supplybåtrederier for å avdekke eventuelle forskjeller, og derigjennom avdekke hvorvidt om og alternativt hvorfor supply- og handelsflåten fremstår som mer attraktiv overfor offiserene etter endt fagskoleutdanning. Med bakgrunn i opplysningene som fremkommer, skal det skisseres aktuelle tiltak for å sikre rekrutteringen av offiserer til marin sektor.
 
Forprosjektet gjennomføres i samarbeid med, og finansieres av Sett Sjøbein. Problemstillingen er omfattende og forprosjektet er første skritt i retning av å avdekke mekanismene bak enkeltpersoners valg av arbeidsgiver, samt skissere mulige grep for fiskeribedriftene fremover.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54592
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Rekruttering av arbeidskraft til fiskeflåten

Oppdragsgiver:

Sett Sjøbein, Fiskebåtredernes Forbund

Samarbeidspartnere:

Sett Sjøbein, Fiskebåtredernes Forbund

Prosjektdeltakere:

Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Margareth Kjerstad,