LEVENDE SJØMAT

LEVENDE SJØMAT

- kunnskap, metoder og case-studier for å sikre god dyrevelferd, overlevelse og produktkvalitet

Forsking på levende sjømat har lenge vært et satsingsområde for Møreforsking, bl.a. gjennom Strategisk instituttprogram (2001‐2007). I tillegg har instituttet en rekke pågående og gjennomførte prosjekter der fangstbehandling, transport og mellomlagring har stått i fokus. Viktige arter har vært krabbe, hummer, sjøkreps og kamskjell, som alle behandles levende i deler eller hele verdikjeden fra fangst til marked. For å sikre god dyrevelferd samt kunne levere et produkt av god kvalitet må man tilstrebe å imøtekomme dyrenes fysiologiske krav i størst mulig grad. Med utgangspunkt i pågående prosjekter ønsker derfor Møreforsking Marin å videreutvikle eksisterende forskingskompetanse på levende organismer, og på den måten bidra til økt kvalitet, overlevelse og velferd hos dyrene.
 

Sentrale elementer i prosjektet er:
•  Spesialisering og videreutvikling av metoder for å måle stress og velferd hos levende skalldyr
•  Faglig fordypning relatert til kunnskap om organismenes behov, toleranseverdier og responser
•  Case-studier for å identifisere kritiske punkter i verdikjeden fra fangst til marked

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54656
|

Prosjektansvarlig:

Snorre Bakke
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

LEVENDE SJØMAT

Oppdragsgiver:

Forskingsfond fra Møreforsking AS

Prosjektdeltakere:

, Trygg Barnung