Ressurs- og kvalitetsmessige undersøkelser av taskekrabbe - Grunnlag ...

Ressurs- og kvalitetsmessige undersøkelser av taskekrabbe - Grunnlag for en ny næring i Troms

Undersøkelser gjennomført av Havforskningsinstituttet på slutten av 70-tallet konkluderte med at krabbens nordligste utbredelse var sørøst for Lofoten. I den senere tiden har man imidlertid sett en sterk økning i krabbeforekomster lenger nord, hvor bl.a. krabben har blitt et problem i garnfisket etter kveite og breiflabb i Troms. Målet med prosjektet er å undersøke fangst- og kvalitetsundersøkelser av taskekrabbe i Troms. Mulighetene og begrensningene i forhold til fangst og omsetning av taskekrabbe i regionen diskuteres i rapporten.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

54782
|

Prosjektansvarlig:

Snorre Bakke
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Ressurs- og kvalitetsmessige undersøkelser av taskekrabbe - Grunnlag for en ny næring i Troms

Oppdragsgiver:

Troms Fylkeskommune

Samarbeidspartnere:

Havforskingsinstituttet, Nerdgaard Avd. Senja, HitraMat AS, Håvard Pettersen, Steinar Nordby

Prosjektdeltakere:

Guldborg Søvik, Maria Pan